Hoe kunnen wij je helpen binnen je bedrijf

Of het nu om Executive Coaching, Outplacement, Team Coaching, Training & Workshops of bemiddeling gaat binnen je bedrijf, we helpen je graag verder met een vrijblijvend, persoonlijk contact.

Blueberry Hill bird Executive Coaching

In alle vrijheid en confidentialiteit werken aan jouw doel

We brengen jouw potentieel in kaart en vertrekken van hieruit om op een oplossingsgerichte manier te focussen op jouw professioneel doel.  Door nieuwe inzichten en misschien ook het aanscherpen van een aantal competenties, verandert je perspectief, bereik je je doel en voel je krachtiger staan in de veeleisende rol van leider. Kijk hier welke thema’s aan bod komen en hoe we te werk gaan om jou verder te helpen binnen de context van je bedrijf or organisatie.

Meer over Executive Coaching

 

Blueberry Hill bird Outplacement

Op weg naar een nieuwe start

Als werkgever kan je een positieve rol opnemen bij het vertrek van je medewerker(s), soms is dit een verplichting, soms is dit een vrije keuze.  Dit draagt bij tot een positief bedrijfsimago en wordt gewaardeerd door verschillende partijen zoals o.a. collega’s en sociale partners.  Doel is in ieder geval de betrokken medewerker(s) zo snel mogelijk weer terug “on track” krijgen door een professionele begeleiding.  We ondersteunen vanuit onze kant zijn zoektocht naar een nieuw begin zowel op mentaal, fysiek als emotioneel vlak.  Lees hier meer over onze aanpak die vertrekt vanuit sterktes en energie geeft. Een nieuwe start betkent vaak ook een nieuw perspectief!

Meer over Outplacement

 

Blueberry Hill bird Team coaching

Van een groep mensen naar een (h)echt team

We zijn vaak druk bezig met onze concrete output en ons niet altijd even bewust van de verschillende dynamieken die in ons team spelen.  Waar zitten onze sterktes als individu en als team? Hoe kunnen we die beter inzetten om de doelen van ons team en onze organisatie te behalen? Het in kaart brengen en werken rond deze vragen verheldert de huidige situatie en opent wegen naar een hechter team.

Meer over Team Coaching

 

Blueberry Hill bird Training & Workshops

Ander perspectief op BlueBerry Hill

We zijn professionele trainers en coaches die vooral denken in termen van oplossingen en mogelijkheden.  We begeleiden elke dag mensen en teams naar de Blueberry Hill zodat ze daar kunnen genieten van een ander perspectief! Naar die plek waar ze het meest in hun kracht staan, waar ze zichzelf helemaal kunnen ontplooien en volop kunnen genieten van hun eigen mogelijkheden en creativiteit. Waar uiteindelijk iedereen beter van wordt: elk individu, elk team, elke organisatie en de maatschappij in haar geheel. 

Meer over Training & Workshops

 

Blueberry Hill bird Bemiddeling

Conflicten op de werkvloer

Aanslepende conflicten op de werkvloer… iedereen wordt er wel eens mee geconfronteerd en het leidt vaak tot tijdsverlies, ergernis, minder goeie sfeer, communicatieproblemen en minder goede prestaties.    Om conflicten aan te pakken kan je naar het gerecht gaan, wat vaak zal leiden tot een duur langlopend proces of je kan via een neutrale bemiddelaar naar een oplossing zoeken.

Meer over Bemiddeling