Team coaching

Met Blueberry HIll team coaching maak je van een groep mensen een echter team door aan de slag te gaan met wat er leeft en waar je naartoe wil.  Team coaching heeft veel positieve effecten en kan op verschillende manieren aangepakt worden.  Lees meer over onze aanpak.

Blueberry Hill bird Van een groep mensen naar een echt team

Welke onderlinge dynamieken er spelen er in het team?   Waar zitten onze sterktes als individu en als team en hoe kunnen we die beter inzetten mbt de doelen van ons team en onze organisatie? Het in kaart brengen van deze vragen verheldert de huidige situatie en opent wegen naar een hechter team.  Er kunnen verschillende thema’s aan bod komen zoals samenwerking en complementariteit,  duidelijkheid rond rollen en objectieven, communicatie, feedback geven.


 

Blueberry Hill bird Onze aanpak

Vanuit een ruime toolkit en veel praktijkervaring kijken we op een flexibele manier naar de specifieke noden en doelstellingen van het team.  We kunnen verschillende tools inzetten, zoals MBTI, Enneagram, NLP, GROW… zolang we op een positieve, oplossingsgerichte manier toewerken naar het resultaat dat we samen willen behalen.   Onze teamcoaches zijn gecertificeerd en hebben zelf teams aangestuurd als leidinggevende.  We houden ook van nieuwe methodes uit de sociocratie en collectieve intelligentie.


 

Blueberry Hill bird Verantwoordelijkheid in perspectief

Als je ziet hoe elk teamlid bijdraagt tot de grote puzzel en impact kan hebben op zijn manier stimuleert dat het bewuster omgaan met elkaar.  Een team groeit als elk individu groeit.  Onze aanpak is oplossingsgericht, dat wil zeggen we focussen op wat werkt en werken samen toe naar welbepaalde doelen om iedereen optimaal in zijn kracht te brengen.  Intervisie en andere leermomenten dragen bij tot duurzame verandering van het team.

Team coaching resulteert in

  • bewustwording rond eigen rol
  • verantwoordelijkheid stimuleren
  • team versterken door in te zetten op de sterktes van individu en team bewustwording en verbetering van communicatie en samenwerking
  • hogere teamperformance
Neem contact op