Tendensen op de arbeidsmarkt – Jan Denys

Tendensen op de arbeidsmarkt - Jan DenysOnze arbeidsmarkt: geen revolutie

Wat ik interessant vond, is dat hij vertelde dat vele wilde voorspellingen over trends op de arbeidsmarkt niet juist blijken te zijn.  Er is volgens hem veel meer continuïteit dan verandering.  Felle veranderingen voltrekken zich bijna altijd geleidelijk.  In de afgelopen 25 jaar is er juist minder beweging in alle sectoren. 

De grote verandering zit elders

Wat maakt dan dat we dat wel zo ervaren, dat alles er anders aan toegaat, hoor ik je al denken?  Wat verklaart dat gevoel van onrust en stress dan?  Welnu, de grote shift zit volgens zijn bronnen in de eisen die zowel aan bedrijven als werknemers worden gesteld.  In de jaren 50 werd efficiëntie als eis bovenaan geplaatst.  In de jaren ’60 kwam daar kwaliteit bij, om er in de jaren ’70 ook flexibiliteit aan toe te voegen. Sinds de jaren ’80 kwam er innovatie bij en sinds 2000 ook nog duurzaamheid.

1950-1970

efficiëntie

1960-1980

efficiëntie + kwaliteit

1970-1990

efficiëntie + kwaliteit + flexibiliteit

1980 – 2000

efficiëntie + kwaliteit + flexibiliteit + innovatie

2000 – nu

efficiëntie + kwaliteit + flexibiliteit + duurzaamheid

Voorspellingen die niet uitkwamen

Over welke voorspellingen had Jan Denys het juist?  Wel een hele reeks grote voorspellingen die anders uitdraaiden en je beslist bekend in de oren klinken.  Bijvoorbeeld dat we op een dag allemaal deeltijds zouden werken of door robots vervangen zouden worden, allemaal freelancers of klussers zouden zijn.  Wat we zien is dat er volgens Agora voor elke job die verdwijnt er 3 nieuwe bijkomen.  Robots, bijvoorbeeld drones, blijken eerder een hulpmiddel te zijn dat dat ze mensen volledig vervangen. Deeltijds werk is anders gezegd serieus gegroeid maar gaat niet de norm zijn.  Het aantal freelancers is ook redelijk stabiel.  Kortom: In België blijft loonarbeid de norm.  Dus redelijk “the same story” ..

Duidelijke tendensen

De vraag is wat zijn dan wel trends? De echte trends zijn traag.  Duidelijke trend is bijvoorbeeld de hogere scholingsgraad en de vervrouwelijking van onze arbeidsmarkt.  De vervrouwelijking, vooral op verantwoordelijke posities, is 30 à 40 jaar geleden gestart en heeft daarmee ook de vraag naar work-life balans op de kaart gezet.  Daarnaast heeft de vergrijzing een serieuze impact.  Een 50′ er kijkt nu anders naar zijn loopbaan dan 20 jaar geleden gezien de pensioenleeftijd intussen van 58 naar 67 is opgetrokken.  Ook innovatie en mobiliteit scoren hierdoor lager, terwijl de loonkost hoger ligt.

Stress in de lift

Denk je bij een trend ook meteen aan toename van stress op de arbeidsmarkt? Als maatschappelijk fenomeen neemt stress toe.  Privé en werk schuiven duidelijk meer in elkaar en dat zorgt voor stress.  Thuis wordt er gewerkt en op het werk gebeuren er privé-zaken.  Specifiek in het onderwijs, zorgsector en voedingssector zien we ook een behoorlijke stijging rond het ervaren van druk en stress.  Daarvan kunnen we bij ons loopbaancentrum ook getuigen.  Vooral het aantal leerkrachten stijgt.  Leerkrachten die enorm bezield zijn door hun vak (of is het hun roeping) maar echt wel veel te verduren krijgen..

Share this Post