Bemiddeling

Blueberry Hill bird Conflicten op de werkvloer

Aanslepende conflicten op de werkvloer… iedereen wordt er wel eens mee geconfronteerd.  Een situatie die vaak leidt tot tijdsverlies, ergernis, minder goeie sfeer, communicatieproblemen en minder goeie prestaties.   Hoe pak je zo’n conflict aan?  Als je naar het gerecht gaat, zal dit vaak leiden tot een duur en langlopend proces.  Misschien is de optie om via bemiddeling naar een oplossing te zoeken, iets waar jouw organisatie baat bij heeft?

Wil je graag weten hoe je beter kan omgaan met conflicten? Dan kunnen we je coachingesessies of workshops aanbieden voor je leidinggevenden of werknemers.  Wil je graag beroep doen op een erkend bemiddelaar? Ook dat kan bij Blueberry Hill! De kern van de oplossing zit immers heel vaak in het veranderen van perspectief!

Blueberry Hill bird Hoe werken we?

Bij de bemiddeling komen de verschillende partijen op een vrijwillige manier samen om naar hun oplossing te zoeken.  De bemiddelaar zal op een onafhankelijke en onpartijdige wijze de communicatie verbeteren en faciliteren.  De spelregels van de bemiddeling worden duidelijk vastgelegd bij het begin.  In de bemiddelinggesprekken mogen alle partijen hun standpunten één per één vertellen. De bemiddelaar tracht vanuit deze standpunten de belangen van iedere partij scherp te krijgen. Met deze belangen gaan de partijen samen op zoek gaan naar verschillende opties om het conflict op te lossen. Daarna wordt een overeenkomst opgesteld, die eventueel gehomologeerd kan worden door de rechtbank. 

Naast onze oplossingsgerchte aanpak zijn we er ook van overtuigd dat zelfinzicht en inzicht in de groepsdynamiek positief bijdragen tot een andere visie op de zaak.  Wij hebben vanuit onze trainer- en coachervaring relevante tools.  Deze tools kunnen van een conflictsituatie een groei-opportuniteit maken zowel voor de betrokken medewerkers als voor de organisatie.


 

Blueberry Hill bird Oplossingsgerichte bemiddeling heeft veel voordelen

Conflicten via een erkend bemiddelaar aanpakken is vaak minder tijdrovend en een stuk goedkoper.  Bovendien komt de oplossing van de conflicterende partijen zelf.  Daardoor zijn de betrokkenen alvast meer gemotiveerd om naar de vooropgestelde doelen toe te werken.  Vaak past de oplossing ook beter in hun specifieke kader.  Natuurlijk hebben alle partijen, zowel de bemiddelaar als de conflicterende, op elk moment de vrijheid om uit het traject te stappen.  

Bemiddeling heeft een toegevoegde waarde als er conflicterende visies zijn tussen werkgever en werknemer, bijvoorbeeld naar aanleiding van evaluatiegesprekken of reorganisaties.  Het samen bespreken met een externe partij kan ook nuttig zijn bij specifieke moeilijke situaties zoals pesten op het werk, ziekte en re-integratietrajecten, conflicten binnen een team of tussen twee leidinggevenden.   Het is door samen rond de tafel te zitten met de bemiddelaar als externe en neutrale facilitator, dat er vaak een nieuw licht schijnt op de situatie.  Door een nieuw perspectief te bieden kunnen conflicten plaats ruimen voor positieve energie.

Twijfel je of heb je vragen of deze aanpak geschikt is voor de situatie waarvoor jij een oplossing zoekt?  Aarzel niet en contacteer ons vrijblijvend.  We maken graag kennis en bespreken de mogelijkheden samen.

Neem contact op