Bemiddeling: een duurzaam alternatief!

bemiddeling familie - buren

Toen ik 5 jaar geleden geconfronteerd werd met conflicten, dacht ik direct: dit is werk voor de rechtbank.

De laatste jaren werd ik meer en meer geconfronteerd met geschillen binnen familiebedrijven – tussen vennoten bijvoorbeeld – en zo groeide het besef dat conflicten binnen duurzame relaties niet opgelost moeten worden via de rechtbank.  Ik ging op zoek naar een alternatief en vond dit in de bemiddeling.

Bemiddeling biedt zoveel voordelen.

  • De samenwerking creëert meerwaarde. Door samen op een creatieve manier naar oplossing te zoeken zonder de tussenkomst van een derde (rechter) komt men vaak tot een oplossing die gemakkelijker zal worden uitgevoerd door beide partijen.
  • De partijen zoeken een oplossing in functie van elkaars agenda. Ze gaan op zoek naar een oplossing in hun eigen tempo, zonder te moeten rekening houden met pleitdata.
  • Deze manier is kostenbesparend, er dienen nl geen gerechtskosten worden betaald.
  • Heel vaak is binnen conflicten de reputatie belangrijk en die is meer “beschermd” door deze aanpak

Daarnaast geloof ik ook erg in drie basisprincipes van bemiddeling: op vrijwillige basis, de vertrouwelijkheid en ingesteldheid.  Die zorgen dat de kans op slagen veel groter wordt en zetten een mooi kader.

  1. Op vrijwillige basis: elke deelnemer zit op vrijwillige basis aan tafel. Dit wil zeggen dat iedere partij, ook de bemiddelaar, de bemiddeling kan stopzetten.
  2. Vertrouwelijkheid: alle informatie die tijdens de bemiddeling werd uitgewisseld is vertrouwelijk. Dit geeft de partijen het voordeel dat alle voorstellen op tafel kunnen komen zonder dat deze achteraf kunnen misbruikt worden.
  3. Open ingesteldheid: de partijen moeten zich willen inzetten om tot een oplossing te komen. Ze moeten de juiste ingesteldheid hebben.

Kortom, deze inzichten hebben ervoor gezorgd dat ik het nut van de bemiddeling ontdekte binnen duurzame relaties, niet enkel binnen de bedrijfswereld maar ook bij buren en families.  Ik ben me zelf gaan verdiepen in de materie en zo door de microbe gebeten geraakt… De aanpak van bemiddeling zegt iets over de filosofie van Blueberry Hill, we willen duurzaam te werk gaan op een positieve, oplossingsgerichte manier!

Joachim Cuyt

Share this Post